Nytt från Mindelon | February 22, 2023

Avyttring av SignMedia

Mindelon avyttrar sin andel i SignMedia Europé AB till övriga delägare

Efter en tids konstruktiv diskussion med övriga delägare om SignMedias framtid har Mindelon AB sålt samtliga sina aktier i bolaget, motsvarande 70 procent av det totala aktiekapitalet, till bolagets övriga ägare familjen Fuxholt.

Från Mindelons sida önskar vi familjen Fuxholt med medarbetare all lycka och framgång i SignMedias framtida verksamhet.

SignMedia erbjuder leverantörer och handlare i detalj- och dagligvaruhandeln en modern marknadsföringskanal genom digitala skärmar som finns i och i anslutning till butikerna

 

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrika.lindunger(at)mindelon.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)mindelon.com

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | September 1, 2022

Förvärv av ML Display

Mindelon förvärvar ML Display - leverantör av innovativa och klimatsmarta exponeringslösningar för butiksmiljöer

Mindelon AB har förvärvat samtliga aktier i ML Display AB. Säljare är Anders Svensson, bolagets grundare och tidigare huvudägare, samt tre minoritetsägare verksamma i bolaget.

ML Display utvecklar, tillverkar och marknadsför skräddarsydda och hållbara exponeringslösningar, främst för kampanjer i butiksmiljö. Med hög innovationsgrad, attraktiv design, produkter i 100% återvinningsbart material och effektiv produktion har ML Display byggt ett starkt varumärke och har ett stort antal marknadsledande leverantörer inom svensk dagligvaruhandel på kundlistan.

ML Display bildades 2007 i Landskrona där man alltjämt har sin huvudsakliga hemvist, idag kompletterat med ett säljkontor i Gävle. Bolaget har ett 30-tal anställda och omsätter drygt 60 miljoner kronor. I och med förvärvet ingår ML Display nu som ett självständigt bolag i Mindelons affärsområde Retail Solutions, med Ulrica Lindunger som affärsområdeschef.

”Mindelons fokus är att äga och utveckla bolag som erbjuder värdeadderande lösningar som hjälper butiker och andra företag att öka sin försäljning. Med förvärvet av ML Display adderas nya attraktiva produkter och lösningar, ny värdefull kompetens samt även nya kunder, vilket stärker vårt totala erbjudande inom Retail Solutions,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för Mindelon AB.

Anders Svensson, bolagets grundare och tidigare huvudägare, kommenterar: ”I Mindelon har vi hittat en mycket bra övertagare av vår fina verksamhet. Mindelon är en stabil och långsiktig ägare som förstår kraften i entreprenörskapet och ett decentraliserat beslutsfattande men som samtidigt kan stödja ML Display i sin fortsatta utveckling genom att bidra med kunskaper, erfarenhet och sitt breda kontaktnät. Det här kommer långsiktigt gynna ML Display, dess medarbetare och kunder.”

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Mindelon-gruppen rymmer idag ett tiotal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation och skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Bland bolagen återfinns LTG Display, Frepart, Optiscan, Dosmar, Astley Signs med flera. Tillsammans har bolagen cirka 275 medarbetare, en årlig omsättning på cirka 700 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. Besök gärna www.mindelon.com för mer information.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrica.lindunger@mindelon.com

Anders Svensson, grundare och tidigare ägare, ML Display AB
+46 (0)70 815 15 41, anders.svensson@mldisplay.se

Håkan Lundgren, chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@mindelon.com

Ladda ner: PRM Mindelon MLDisplay_2022-09-01_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | June 10, 2022

Förvärv av Astley Signs

Mindelon förvärvar Astley Signs - ledande brittisk leverantör av varumärkesstärkande skyltar och grafik.

Mindelon AB har förvärvat samtliga aktier i Astley Signs Ltd (Astley), en ledande brittisk tillverkare och leverantör av varumärkesstärkande skyltmaterial och grafiska lösningar. Astley erbjuder allt från framtagande av grafiskt koncept och design till installation av såväl stora fasadskyltar som mindre skyltar och grafiska element för uppmärksamhet och hänvisning i i butiker och fastigheter.

Astley har en stor kundbas av välkända, globala varumärkesägare för vilka bolaget gör såväl skräddarsydda lösningar för unika miljöer som bredare skyltprogram för butikskedjor. Huvudkontoret ligger i Gateshead i nordöstra England. Bolaget har även enheter för produktion och service i Kettering, Leeds och Glasgow.

Bolaget bildades redan 1924 under namnet H. Astley & Co. och har idag cirka 150 anställda och en årlig omsättning på cirka 200 miljoner kronor (£16 miljoner). I och med förvärvet ingår Astley nu som ett självständigt bolag i Mindelons affärsområde Retail Solutions, med Ulrica Lindunger som affärsområdeschef.

”Astley hjälper sina kunder att vässa sin profil och stärka sina varumärken genom innovativa, iögonfallande och effektiva skyltlösningar. Bolaget har en sedan länge bevisad operativ förmåga och man har starka relationer med stora, globala aktörer. Astley blir därför ett spännande och värdefullt tillskott till vårt affärsområde Retail Solution där vi kommer att stödja bolaget att fortsätta sin framgångsrika resa. Extra spännande är också att Mindelon-gruppen nu får ett rejält fotfäste på den brittiska marknaden,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för Mindelon AB.

Säljare av Astley Signs Ltd är David Redhead, fram till nu styrelsens ordförande, Gavin Redhead, Managing Director, och David Forrester, Sales Director, varav de två senare kommer att fortsätta sitt engagemang i bolaget i sina respektive positioner. Gavin Redhead kommenterar: ”Med den här transaktionen säkrar vi framtiden för Astley för kommande generation och gör att vi kan fortsätta på den väg av investeringar, tillväxt och utveckling som vi så framgångsrikt har följt under de senaste 30 åren. Vi ser fram mot att ta del av alla möjligheter vår nya hemvist kommer bidra till.”

Confidentia Corporate Finance agerade rådgivare till Mindelon i transaktionen.

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Mindelon-gruppen rymmer idag ett tiotal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation och skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Bland koncernbolagen återfinns LTG Display, Frepart, Optiscan, Dosmar med flera. Tillsammans har bolagen drygt 250 medarbetare, en årlig omsättning på cirka 625 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. Besök gärna www.mindelon.com för ytterligare information.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrica.lindunger@mindelon.com

Håkan Lundgren, chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

Gavin Redhead, Managing Director och tidigare ägare, Astley Signs Ltd
gavin.redhead@astley-uk.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@mindelon.com

Ladda ner: PRM Mindelon Astley_2022-06-10_sv.pdf

Tillbaka till nyhetsarkivet
May 25, 2022

Mindelon avyttrar sitt ägande i Postronic

Mindelon avyttrar sin andel i Postronic till övriga delägare.

Mindelon AB har sålt samtliga sina aktier i Postronic AB, motsvarande 55 procent av det totala aktiekapitalet, till bolagets två övriga ägare Lennart Berggren och Göran Almqvist.

Mindelon, och tidigare dess systerkoncern Amplex, har varit majoritetsägare i Postronic sedan 2000. Efter ett långt, nära och givande samarbete har ledningen för Mindelon i samförstånd med de övriga ägarna kommit fram till att en koncentration av ägandet till de operativt och dagligt aktiva i bolaget är till fördel för bolagets framtida utveckling.

Från Mindelons sida önskar vi Lennart Berggren, Göran Almqvist och övriga medarbetare i Postronic all lycka och framgång i bolagets framtida verksamhet.

Postronic etablerades av Lennart och Göran 1999 och levererar högteknologiska butiksdataprodukter till framför allt den svenska detalj- och dagligvaruhandeln.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrika.lindunger@mindelon.com

Håkan Lundgren, chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

 

Tillbaka till nyhetsarkivet
Pressmeddelande | February 16, 2022

Mindelon förvärvar SignMedia Europe

Mindelon AB, en systerkoncern till KAMIC Group och Amplex, har förvärvat 70 procent av aktierna i SignMedia Europe AB.

Säljare är familjen Fuxholt som tillsammans äger resterande 30 procent av bolaget.

SignMedia erbjuder leverantörer och handlare en modern och slagkraftig marknadsföringskanal genom digitala skärmar som finns i och i anslutning till butiker. Leverantörer erbjuds annonsplats där deras budskap syns i kundvarv och produktgruppsområden, där kunderna rör sig och gör sina slutgiltiga och aktiva val av produkter.

Lokala annonsörer erbjuds plats på stora utomhusskärmar som är placerade utmed en väg eller i anslutning till butik. De får därmed möjligheten att synas av potentiella kunder.

SignMedia erbjuder samtidigt butikerna en attraktiv intäktskälla för nyttjandet av butikernas befintliga och nya digitala skärmar, där SignMedia hanterar alla kontakter och avtal. SignMedia opererar i hela Sverige men har sin bas i Kumla, cirka 20 kilometer söder om Örebro.

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Mindelon-gruppen rymmer idag ett tiotal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation & skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Bland koncernbolagen återfinns LTG Display, Frepart, Optiscan, Postronic med flera. Tillsammans har bolagen över 100 medarbetare, en årlig omsättning på cirka 375 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. Besök gärna www.mindelon.com för ytterligare information.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrica.lindunger@mindelon.com

Håkan Lundgren, Chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

 

Tillbaka till nyhetsarkivet