Välkommen till Mindelon

Mindelon är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikbaserade verksamheter inom ett antal utvalda nischer.

Mer om Mindelon

Våra bolag ska tillföra sina kunder mervärden genom innovativa tekniska lösningar som bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Som ägare agerar vi långsiktigt och med stort förtroende för bolagens egen kompetens att driva och utveckla sin verksamhet. Våra bolag har därför stor frihet att agera och utvecklas utifrån sina särskilda förutsättningar. Samtidigt stödjer vi bolagen bland annat genom att tillföra finansiell stabilitet, erfarenhet, kontakter och verktyg för affärsutveckling.

Gott affärsmannaskap

Gott affärsmannaskap är att agera så att vi bygger långsiktiga förtroenden och relationer med kunder och leverantörer.

Kärlekslås på stängsel

En decentraliserad modell

Med vår decentraliserade affärsmodell lägger vi stor vikt vid att entreprenörsandan och beslutskraften upprätthålls i de bolag vi köper.

Inzoomat jordklot med lysande knutpunkter

Långsiktig investerings-horisont

Vi har en mycket långsiktig investeringshorisont och ser oss som ”eviga” ägare.

Fasad på gammalt hus med pelare

Våra bolag