Butiksställ för frukt och grönsaker med display i taket

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Mindelon-gruppen rymmer idag sju bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation & skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Tillsammans har koncernbolagen drygt 100 medarbetare verksamma i Norden, en årlig omsättning på cirka 375 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner.

Vi strävar efter att växa som grupp och expanderar både organiskt och genom förvärv av bolag som kompletterar vår verksamhet och produktportfölj.