Toppbild för nyhetslistning

Nyhetsarkiv

1 September, 2022

Förvärv av ML Display

Mindelon förvärvar ML Display - leverantör av innovativa och klimatsmarta exponeringslösningar för butiksmiljöer

Exponeringsställ från ML Display
10 June, 2022

Förvärv av Astley Signs

Mindelon förvärvar Astley Signs - ledande brittisk leverantör av varumärkesstärkande skyltar och grafik.

Skylt på bro levererad av Astley Signs
25 May, 2022

Mindelon avyttrar sitt ägande i Postronic

Mindelon avyttrar sin andel i Postronic till övriga delägare.

FEC Kiosk
16 February, 2022

Mindelon förvärvar SignMedia Europe

Mindelon AB, en systerkoncern till KAMIC Group och Amplex, har förvärvat 70 procent av aktierna i SignMedia Europe AB.

Elektronisk skylt presenterar erbjudande i matvaruhandel
11 January, 2022

Optiscan förenklar lagerhanteringen

Översikt i realtid och data är kritiska för lagerprocesser, de kan hjälpa dig analysera din lagerverksamhet och förbättra personalstyrkans effektivitet.