Exponeringsställ från ML Display
Pressmeddelande | September 1, 2022

Förvärv av ML Display

Mindelon förvärvar ML Display - leverantör av innovativa och klimatsmarta exponeringslösningar för butiksmiljöer

Mindelon AB har förvärvat samtliga aktier i ML Display AB. Säljare är Anders Svensson, bolagets grundare och tidigare huvudägare, samt tre minoritetsägare verksamma i bolaget.

ML Display utvecklar, tillverkar och marknadsför skräddarsydda och hållbara exponeringslösningar, främst för kampanjer i butiksmiljö. Med hög innovationsgrad, attraktiv design, produkter i 100% återvinningsbart material och effektiv produktion har ML Display byggt ett starkt varumärke och har ett stort antal marknadsledande leverantörer inom svensk dagligvaruhandel på kundlistan.

ML Display bildades 2007 i Landskrona där man alltjämt har sin huvudsakliga hemvist, idag kompletterat med ett säljkontor i Gävle. Bolaget har ett 30-tal anställda och omsätter drygt 60 miljoner kronor. I och med förvärvet ingår ML Display nu som ett självständigt bolag i Mindelons affärsområde Retail Solutions, med Ulrica Lindunger som affärsområdeschef.

”Mindelons fokus är att äga och utveckla bolag som erbjuder värdeadderande lösningar som hjälper butiker och andra företag att öka sin försäljning. Med förvärvet av ML Display adderas nya attraktiva produkter och lösningar, ny värdefull kompetens samt även nya kunder, vilket stärker vårt totala erbjudande inom Retail Solutions,” säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för Mindelon AB.

Anders Svensson, bolagets grundare och tidigare huvudägare, kommenterar: ”I Mindelon har vi hittat en mycket bra övertagare av vår fina verksamhet. Mindelon är en stabil och långsiktig ägare som förstår kraften i entreprenörskapet och ett decentraliserat beslutsfattande men som samtidigt kan stödja ML Display i sin fortsatta utveckling genom att bidra med kunskaper, erfarenhet och sitt breda kontaktnät. Det här kommer långsiktigt gynna ML Display, dess medarbetare och kunder.”

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Mindelon-gruppen rymmer idag ett tiotal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation och skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Bland bolagen återfinns LTG Display, Frepart, Optiscan, Dosmar, Astley Signs med flera. Tillsammans har bolagen cirka 275 medarbetare, en årlig omsättning på cirka 700 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. Besök gärna www.mindelon.com för mer information.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrica.lindunger@mindelon.com

Anders Svensson, grundare och tidigare ägare, ML Display AB
+46 (0)70 815 15 41, anders.svensson@mldisplay.se

Håkan Lundgren, chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

Fredrik Celsing, vd och koncernchef, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 55, fredrik.celsing@mindelon.com

Ladda ner: PRM Mindelon MLDisplay_2022-09-01_sv

Tillbaka till nyhetsarkivet