Nytt från Mindelon | February 22, 2023

Avyttring av SignMedia

Mindelon avyttrar sin andel i SignMedia Europé AB till övriga delägare

Efter en tids konstruktiv diskussion med övriga delägare om SignMedias framtid har Mindelon AB sålt samtliga sina aktier i bolaget, motsvarande 70 procent av det totala aktiekapitalet, till bolagets övriga ägare familjen Fuxholt.

Från Mindelons sida önskar vi familjen Fuxholt med medarbetare all lycka och framgång i SignMedias framtida verksamhet.

SignMedia erbjuder leverantörer och handlare i detalj- och dagligvaruhandeln en modern marknadsföringskanal genom digitala skärmar som finns i och i anslutning till butikerna

 

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrika.lindunger(at)mindelon.com

Håkan Lundgren, chef företagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren(at)mindelon.com

Tillbaka till nyhetsarkivet