FEC Kiosk
May 25, 2022

Mindelon avyttrar sitt ägande i Postronic

Mindelon avyttrar sin andel i Postronic till övriga delägare.

Mindelon AB har sålt samtliga sina aktier i Postronic AB, motsvarande 55 procent av det totala aktiekapitalet, till bolagets två övriga ägare Lennart Berggren och Göran Almqvist.

Mindelon, och tidigare dess systerkoncern Amplex, har varit majoritetsägare i Postronic sedan 2000. Efter ett långt, nära och givande samarbete har ledningen för Mindelon i samförstånd med de övriga ägarna kommit fram till att en koncentration av ägandet till de operativt och dagligt aktiva i bolaget är till fördel för bolagets framtida utveckling.

Från Mindelons sida önskar vi Lennart Berggren, Göran Almqvist och övriga medarbetare i Postronic all lycka och framgång i bolagets framtida verksamhet.

Postronic etablerades av Lennart och Göran 1999 och levererar högteknologiska butiksdataprodukter till framför allt den svenska detalj- och dagligvaruhandeln.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrika.lindunger@mindelon.com

Håkan Lundgren, chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

 

Tillbaka till nyhetsarkivet