Elektronisk skylt presenterar erbjudande i matvaruhandel
Pressmeddelande | February 16, 2022

Mindelon förvärvar SignMedia Europe

Mindelon AB, en systerkoncern till KAMIC Group och Amplex, har förvärvat 70 procent av aktierna i SignMedia Europe AB.

Säljare är familjen Fuxholt som tillsammans äger resterande 30 procent av bolaget.

SignMedia erbjuder leverantörer och handlare en modern och slagkraftig marknadsföringskanal genom digitala skärmar som finns i och i anslutning till butiker. Leverantörer erbjuds annonsplats där deras budskap syns i kundvarv och produktgruppsområden, där kunderna rör sig och gör sina slutgiltiga och aktiva val av produkter.

Lokala annonsörer erbjuds plats på stora utomhusskärmar som är placerade utmed en väg eller i anslutning till butik. De får därmed möjligheten att synas av potentiella kunder.

SignMedia erbjuder samtidigt butikerna en attraktiv intäktskälla för nyttjandet av butikernas befintliga och nya digitala skärmar, där SignMedia hanterar alla kontakter och avtal. SignMedia opererar i hela Sverige men har sin bas i Kumla, cirka 20 kilometer söder om Örebro.

Om Mindelon

Vi är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, stödjer och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer.

Mindelon-gruppen rymmer idag ett tiotal bolag med inriktning på att öka butikers och andra företags försäljning och effektivitet genom att erbjuda värdeadderande lösningar inom Retail för exempelvis butiksinformation & skyltning, kassasystem, exponering av stöldbegärliga varor och effektivisering av logistik. Bland koncernbolagen återfinns LTG Display, Frepart, Optiscan, Postronic med flera. Tillsammans har bolagen över 100 medarbetare, en årlig omsättning på cirka 375 miljoner kronor och försäljning i norra Europa och USA.

Mindelon har två systerkoncerner i KAMIC Group och Amplex med vilka vi, i allt väsentligt, delar affärsmodell och värderingar. Mindelon delar också flera ledningsfunktioner med sina systerkoncerner. Besök gärna www.mindelon.com för ytterligare information.

Kontakt

Ulrica Lindunger, chef för affärsområde Retail Solutions, Mindelon AB
+46 (0)73 301 70 30, ulrica.lindunger@mindelon.com

Håkan Lundgren, Chef bolagsutveckling och kommunikation, Mindelon AB
+46 (0)8 759 35 79, hakan.lundgren@mindelon.com

 

Tillbaka till nyhetsarkivet