January 11, 2022

Optiscan förenklar lagerhanteringen

Översikt i realtid och data är kritiska för lagerprocesser, de kan hjälpa dig analysera din lagerverksamhet och förbättra personalstyrkans effektivitet.

Optiscans fyra enkla steg för effektivisering av din lagerverksamhet:

 

Yta

Lagerutrymme och optimering av plockrutterna. Maximering av effektiviteten börjar med optimering av lagerutrymmet. Att ha högre ställage ökar kapaciteten. Det är också viktigt att optimera lagerhållningen och plockrutter för att minimera tiden det tar för en vara att passera genom lagret.

Teknik

För att göra data hanterbar och förbättra effektiviteten och plocksäkerheten på lagret behövs teknologi som stöder och möjliggör just detta. Lagersystem som sköter lagerdriften, så kallade WMS-system, underlättar utförandet av processerna med uppdragsallokering i realtid och automatisk återrapportering till bakomliggande system.

Hårdvara

Pålitlig hårdvara med hög kvalitet och bra service är kritiskt, välj någon av de ledande tillverkarna. Välj produkter med hög kvalitet som passar uppgiften, oavsett om det är handterminaler, fasta läsare eller truckdatorer det handlar om. Välj skrivare med omsorg, och välj framförallt någon som passar uppgiften. En viktig del i det är även att välja rätt färgband och rätt etikett. Vad måste etiketten klara av? Ska den vara permanent eller avtagbar?

Människor

För lager kommer den största faktorn för upplevd kvalitet och även största kostnadsmassan från lagerpersonalen. Fokusera på processkvalitet och effektivitet. Utförande av lagerprocesser som godsmottagning, inlagring, lagerflytt, inventering och plock bör alla utföras med den teknologi som är bäst lämpad för uppgiften. Ge din personal förutsättningarna att med hjälp av handdatorer, streckkoder, röstplock och RFID-teknologier förbättra effektiviteten och kvaliteten på lagerarbetet samtidigt som du får översikt i realtid.

Tillbaka till nyhetsarkivet